Ny dato for Årsmøtet !!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE,
Narvik Bordtennisklubb

Når:Mandag 30. Mars 2009 kl. 18.00
Hvor:Fagernesskola, 1.Klasse rom.

Alle foreldre / foresatte ønskes hjertelig velkommen.

Dagsorden:
1.Konstituering
a.Åpning
b.Navneopprop
c.Godkjenning av innkalling
d.Godkjenning av dagsorden / saksliste
e.Godkjenning av de stemmeberettigede.
f.Valg av møteledelse
g.Valg av møtesekretær
h.Valg av protokollunderskrivere
2.Godkjenning av årsmelding
3.Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader
4.Saker fremmet av styret
5.Saker fremmet av medlemmene (må være styret i hende minimum to dager før årsmøtet)
6.Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett
7.Valg av styre . Leder, nestleder, økonomiansvarlig og to styremedlemmer. To varamedlemmer til styret. 2 medlemmer til valgkomité. Intern revisor.


Det vil bli enkel servering.

Velkommen!

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse