BUSS TIL BIRKEN

Buss til Birken fra Skotterud Skysstasjon. AVGANG kl 03:30 presis!

Også mulighet for påstigning på busslomme Rasta Kongsvingeer, ca kl. 03:50.

Påmelding innen 14. mars til Bjørn Aastebøl på SMS 907 72 511 eller epost bjorn.aastebol@sykehuset-innlandet.no

Fast pris uansett om du sitter på begge veier eller bare en vei. Regning vil bli sendt i etterkant.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse