Lillestrøm sagbruk- og industrimuseum

Lillestrøm sagbruk- og industrimuseum er tenkt integrert med dampmaskinen som står i Elveparken ved Lurkahuset, og vil ta for seg historien rundt tømmer- og trelast, og mangfoldet av tidlige småindustrier i byen. Følg den spennende prosessen her!

 Del denne siden på Facebook: