"Bestyrerboligen" - nå som utstillingslokale!

Bilde
Bestyrerboligen og Brandvalsaga - 1879

Fra og med lørdag 26. november tom søndag 18. desember arrangerer Skedsmo Kunstforening separatutstilling med kunstneren Camilla Grythe i Brogata 2, den såkalte “Bestyrerboligen”. Utstillingen er en glimrende mulighet til å ta en kikk på det flotte huset som ligger ved Nitelva, mellom “Arbeidersamfundet” og Lurkahuset.

Huset er i kommunens eie, og er nå totalrenovert. Det har de siste åra vært stor diskusjon rundt leieforhold og kommende bruk, men her får dere et lite innblikk i husets tidligere historie.

Bestyrerboligen ble bygget i 1859 i tilknytning til Brandval Dampsag, Lillestrøms første dampdrevne sagbruk. Så lenge saga eksisterte bodde det en bruksbestyrer i huset, og saga hadde også driftskontoret sitt der.

Boligen var det første huset i Lillestrøm som ble bygget i sveitserstil. Det framsto som svært staselig i sin tid, og ikke minst i kontrast til arbeiderboligene som det etter hvert var mange av i området. Da driftskontoret lå i bygningen, måtte sagbruksarbeiderne blant annet hente lønningene sine her. Som vanlig var på denne tida, drakk dessverre mange av sagbruksarbeiderne opp lønna si så fort de fikk tak på pengene. Derfor var det gjerne konene deres som sto i kø for å hente de sårt tiltrengte midlene.

I 1863 ble husets andreetasje tatt i bruk som skole. Skolen var i utgangspunktet ment for barna til sagbruksarbeiderne, men også andre barn fikk sin skolegang her inntil den første offentlige skolebygningen, Kirkegatens skole, stod ferdig i 1887. Ved oppstart var det 59 barn som hørte til skolen. På denne tida bodde også, foruten bruksbestyreren og familien hans, bruksskolelæreren med sine fem barn samt en tjenestepike i huset. I 1865 var det folketelling, og da ble det registrert hele 20 mennesker som fastboende i boligen.  

Bruksbestyrer Sivert Sørensen bodde mange år i bestyrerboligen, med sin kone og deres syv barn. Da saga ligger tett inntil Nitelva, har boligen flere ganger vært berørt av flom. Barnebarnet til bruksbestyreren, Henrik Sørensen, kunne fortelle at de under storflommen i 1860 måtte fortøye båten sin til verandaen i 2. etasje – så høyt gikk altså vannet. 

I 1965 brant selve saga ned, og boligen mistet sin opprinnelige funksjon. Det har siden blant annet vært sykkelverksted i første etasje, og utleiebolig i andre etasje. Kunstneren Petar Thale var den siste som leide i huset, et leieforhold som etter hvert ble mye omtalt i lokale medier. Nå er altså bestyrerboligen totalrenovert, og Lillestrøm Historielag er glade for at huset er blitt bevart og kan leve videre med lokale leieboere.

Kilder: Ellen Raft, www.lokalhistorewiki.no, Skedsmo Kommune, www.gamlelillestrom.no 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse