Hilsen/ tale på Leik's jubileumsfest - S. Bjørnsmoen

Hilsen til Spellmannslaget Leik.

v/leder Stein Bjørnsmoen.

Vi har masse blomster som skal deles ut, og mange som skal hedres her i kveld . Det skal vi ta oss tid til i dag  - for med  40 år med sammenhengende aktivitet og drift sier det seg selv at det er mange som har bidratt.

Det er ikke så lenge siden 40 år ble regna som en mannsalder så det er naturlig at ikke alle er med oss i dag.    Sven sa så fint i sin tale at  dette er  dagen for å  mimre og minnes , og da må vi ta med noen av dem som har gått bort under veis. Vi må ikke klemme dem. 

 Jørgen Østvang som i mange år var musikalsk leder for Leik og som hadde store ambisjoner for Leik og folkemusikken. Han  levde for musikken og var i mange år sterkt engasjert både i korps og kor virksomhet og har betydd  veldig mye for musikkmiljøet i Hamar.

Ingrid Risbakken som gikk bort så alt for tidlig  - var organisatoren og media mennesket i Leik og hadde et stort hjerte for folkemusikken. Ingrid var aktiv på så mange plan – opplæring  og rekrutterings arbeidet  både i  og utenfor skolesystemet – rikskonsert turne med Olav Sæta og Kjell Gjevre  og som folkemusikkpådriver i nærradio og NRK.

Andre solide og markante spellmenn  gjennom mange mange år i Leik og som har vært  med til de senere år var  Paul Langnes og Lars Fridtun som begge er gått bort. Lars så sent som i februar i år. Det er også andre som av forskjellige grunner ikke lenger er aktive ,  men som har bidratt sterkt  til å holde liv i Spellmannslaget  gjennom alle disse årene.

Så har  vi noen her i dag som har vært med lenge, og gjort et solid innsats og fortjener en påskjønnelse på slik en dag og jeg vil begynne med deg Sigmund Risbakken.

Sigmund ,  sammen med Jørgen ,var den som tok et initiativ på tidlig  70 tall for å danne Spellmannslaget Leik. Han gjorde forarbeidet og innkalte til stiftelsesmøte 1.april 1971 og ble lagets første formann. Han har opp gjennom alle disse åra været aktiv  i styre og stell, vært med på å arrangere kappleiker, stevner  og Toneheimseminarer.   Han har hatt noen avbrekk inne imellom. Blant annet  hvor han prøvde seg som engerdøl igjen  på heltid, men kom fort tilbake til Hamar og Leik. Var vel også borte fra Leik noen  år da Ingrid ble dårlig men, kom så tilbake og er aktiv både i styre og stell og ikke minst som spellmann.

Andre som har vært med lenge og nedlagt en stor innsats er Olav Sæta.  Han var lagets musikalske leder fra 1985 -1991. Olav har i tillegg til det tilført laget mye gjennom sine solide kunnskaper om tradisjonsmusikken i Hedmark gjennom egne innsamlinger og jobben med ”Feleverket” som en unik dokumentasjon av vår musikk tradisjon.

Eline Holt Palerud har tross sin unge alder  vært trofast med oss i mange år allerede, og stolt representerer Leik på kappleiker og stevner, og tatt sin tørn i styre og stell.  Vi trenger mange flere ungdommer som Eline, og sammen med  Sigmund som startet det hele,  Olav som  ledet og utviklet laget og deg Eline som representant for ungdommen som skal holde liv i Leik i de neste 20 år. Dere fortjener en ekstra påskjønnelse i dag i form av denne blomsterbuketten.

Men vi har mange flere medlemmer i laget som fortjener heder og ære  og styret ønsker  å  vise dette  ved å gi hver og en av dere en rose hilsen på vår jubileumsfest her i kveld.

Amund Aasgaard, en av medlemmene i laget med lengst fartstid. Styreleder for laget i så utrolig mange år, at alle  trodde han var valgt på livstid. Av den grunn er Amund umåtelig viktig for laget for å holde den historiske røde tråden  intakt.  Har nå tatt en pause fra styre verv,  men kommer nok sikkert sterkere igjen.

Olaug Nordli kom fra Østerdølene og Oslo og har vært fast medlem av laget siden hun kom til Hamar. Olaug har innehatt de fleste verv i laget .  Alltid blid og fornøyd og i stor grad  bidratt til vårt fine og inkluderende miljø i laget.

Bjørn Sverre Kristensen er  multi musikeren i laget. Han komponere , arrangerer og  spiller på mange strenger og blåser og slår på alt som gir lyd. I laget er han en av to  som foruten fela også trakterer bratsjen.

Ungdommen har kommet til Leik, noe vi setter veldig pris på.  Det har hjulpet svært  mht.     gjennomsnittsalderen, men den ungdommelig iver og pågangsmot er av større betydning. Dere har rot i  folkemusikk  tradisjoner utenfor Hedmark, og det har vært inspirerende, lærerikt  og nyttig for hele laget. En av dem er Anders Gjørslie som er lagets trekkspiller , reserve  bassist og aktiv styremedlem gjennom mange år.   De andre er Runhild Heggem –Stryn,  Gunn Bismo Klashaugen –Sel og Gudbrandsdalen  , Per Ivar TamnesBrekken/Røros   Dere fortjener alle en rose i dag,  og vi håper dere blir lenge i spellmannslaget Leik.

Det er også noen som av diverse grunner ikke kan være tilstede i kveld ,men de er ikke glemt. Vår eminente fele / bratsj spiller Ingun Røgeberg Fjelstad og hennes make og lagets gitarist Bjørn Fjelstad , samt vår bassist  Oddbjørn Løberg .

En annen som heller ikke er glemt, men som fortjener den største oppmerksomheten og største blomsterbuketten her i kveld ,er vår musikalske leder Jarl Eivind Løvik. 

I lagets  40 år lange virke har Jarl Eivind  vært musikalsk ledere de siste 20 år. Han har gjennom alle disse år jobbet aktivt og målrettet for  å videreføre Leiks tradisjoner og tilført Leik  mye nytt og unikt slåttestoff  fra  lokale kilder på hedemarken.  Dette har på mange  måter blitt Leik sitt varemerke og særpreg og som må krediteres Jarl Eivind .  Vi er utrolig heldig og takknemmelige for at vi har en slik musikalsk leder,  og derfor fortjener du den største blomsterbuketten her i kveld, som en hilsen fra hele laget.

Blant våre gjester er det tidligere Leik medlemmer som gjennom mange år har støttet opp om Leik og fortjener en påskjønnelse i dag.  Ber derfor Helene Holt Palerud, Hilde Nordli Løvik og Frøydis Bjørnsmoen Følling komme fra m og får sin velfortjente rose  for sin innsats for Spellmannslaget Leik.

Nå står jeg igjen med en enslig rose og den gir jeg meg selv for at jeg skal kunne være en del av denne utrolig fine gjengen som i dag er Spellmannslaget Leik og som fyller 40 år.      Takk.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse