Spellmannslaget Leik.

Spellmannslaget Leik – Hamar. 

Spl_Leik003

Spellmannslaget Leik ble startet 1. april 1971 med Jørgen Østvang, Ingrid Risbakken og Sigmund Risbakken som initiativtakere, og disse var sentrale aktører i laget i mange år framover. Viktige initiativ kom også fra dansere som ivret for å ta vare på dansetradisjonene fra østerdalsbygdene. Jørgen Østvang var musikalske leder i Leik fra starten og fram til 1986. 

I dag arbeider laget for å holde i hevd musikk etter lokale tradisjonsbærere fra Østerdalen, Hedmarken og Solør-Odal. Mye av denne musikken har vi fått tilført gjennom Atle Lien Jenssen og Olav Sæta som begge har gjort uvurderlig innsamlings- og formidlingsarbeid mht. tradisjonsmusikk i Hedmark. Olav Sæta var også lagets musikalske leder i perioden 1986-1991, og har bidratt til en betydelig fornyelse og utvidelse av spellmannslagets repertoar. I perioden 1992-2015 var Jarl Eivind Løvik Leiks musikalske leder. Fra og med våren 2015 er det igjen Olav Sæta som er lagets inspirator og musikalske leder. 

Leik arrangerte fylkeskappleik i Rendalen i 1972, Distriktskappleiken på Hamar i 1980, Landskappleiken på Hamar i 1982 og Hedmark folkemusikklag (HF) sine stevner i Løten i 1992 og på Hamar i 2003. Laget var også medarrangør av Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Løten i 2013. Vi har tilsvarende deltatt på ei rekke landskappleiker, landsfestivaler for gammeldansmusikk og stevner både i Norge og Sverige, der deltakelser ved Falun internasjonale folkemusikkfestival i 1991og Bingsjöstämman i 2007 var to av høydepunktene. Spellmannslaget sto også som arrangør av Toneheimseminarene for fele på 1970- og 80-tallet, med Sven Nyhus som instruktør. Sven har inspirert mange av oss, han har tilført laget et betydelig musikalsk materiale, og formidlet kunnskap om folkemusikk – kort og godt vært av stor betydning for laget. 

Leik samarbeider med flere av danselagene i distriktet. Ved sida av bygdedans- og runddansmusikk har vi derfor også tilegnet oss en del av den turdansmusikken som tidligere ble brukt i ballsammenheng innen storgardsmiljøene. Hedmark hadde flere kjente komponister som skapte musikk innen denne sjangeren på 1800-tallet. Nettopp spelling til dans har hele tida stått sentralt for Leik, enten det er på stevner, andre gammeldansarrangement eller på øvelser for lokale danselag. Laget deltar også jevnlig på lokale arrangement eller med mer uformelle program på institusjoner i nærmiljøet, ofte sammen med Bygdedanslaget i Hamar. Leik har spelt inn radioprogram for NRK og er representert på CD-en ”Folkemusikk fra Hedmark” (CD-serie, NRK). I 2013 ga Leik ut CD-en «På rundtur i Hedmark» med en rekke godbiter fra lagets rike repertoar. 

Den mangeårige kontakten med Malungs Spelmanslag fra Dalarna i Sverige må nevnes spesielt. Vi har besøkt hverandre jevnlig siden 1973, både ved stevner og jubileer, og ofte også ved mer uformelle anledninger, til stor gjensidig inspirasjon. De var selvskrevne gjester ved Leiks 40-års jubileum i 2011. 

På det meste har spellmannslaget bestått av vel 20 aktive spellmenn. I dag er vi ca. 15 aktive, men nye, interesserte spellmenn og -damer er hjertelig velkomne. Vi har ukentlige øvinger på mandagskvelder i Hamar kulturhus. 

Kontaktpersoner:

Jarl Eivind Løvik (styreleder), tlf. 95141641, epost: jelovik@online.no  

Olav Sæta (musikalsk leder), tlf. 913 91046, epost: olav.saeta@gmail.com

                                            
 
 
History of Spellmannslaget Leik.

Leik was established in 1971. Leik is a Norwegian spellmannslag and plays traditional folk music rooted in our own region, with fiddle being the most prominent instrument. The fiddles are accompanied by flute, clarinet, harmonica, guitar and bass. Leik today includes 13 musicians.

 

The city of Hamar lies by the shores of Norway’s largest lake, Mjøsa. It has a population of 30.000 and is centrally placed in Hedmark county, 120 km north of Oslo and 80 km from Oslo International airport. Hedmark is the largest county in southern Norway and borders Sweden to the East. The landscape ranges from fertile low-altitude farmlands to large forests and higher mountainous areas to the North (Østerdalen).

 

As vast as the nature are the various and diverse musical traditions of our country. Today, Leik is working to uphold and bring forward the musical heritage from the areas of Østerdalen, Hedemarken and Solør-Odal. Much of this material has come to us from the collecting efforts of Olav Sæta and Atle Lien Jenssen.

Jørgen Øsvang was one of the founding members and the first musical leader of Leik. From 1986 the group was lead by Olav Sæta and from 1992 Jarl Eivind Løvik has been our musical leader. From spring 2015 Olav Sæta is back as our inspirator and musical leader.

 

Leik has hosted a number of different musical events, such as the traditional Landsfestival and Landskappleik. We have partaken in numerous festivals and musical bouts, both national and international (Falun, Sweden; Bornholm, Denmark and Wien International Folk Music Festival). In the 1970s and 80s Leik, headed by the instructor Sven Nyhus, arranged the Toneheim seminars for fiddle players. Sven Nyhus has been a major contributor of music and a great inspiration to Leik, as he has been to numerous folk musicians in Hedmark and throughout Norway.

 

Due to our proximity to Sweden, many of our tunes and musical traditions have crossed back and forth across the border. Since the 70s we have maintained close ties to Malungs Spelmanslag from Dalarna, Sweden. Through this we have learned Swedish musical traditions and have adopted this into our repertoire.

 

Why make a CD in 2013? Listeners and followers often request recordings of "our" music. Therefore we feel it is time to document and present selections from our own repertoire, which spans more than four decades. These are slåtter (tunes) we enjoy playing and which we hope will please listeners – maybe even inspire you to clear the floor and get you dancing? Accompanying dance has always been vital to Leik.

All the tunes for this album come from various parts of the Hedmark region. The majority are runddanser and there are also marches and some polser/springartyper that the group have brought especially close to heart. The runddanser and two polser we play with the full ensemble. The clarinet plays on three slåtter (tunes). All rundtomer from Hedmarken are played by fiddles only, while a smaller group of four fiddles play the rundtom/pols from Engerdal.

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse