Utredningsprogram

Utredningsprogrammet som E.ON må gjennomføre og legge ved en eventuell konsesjonssøknad, ble klar fra NVE 10.7.2013.