FOLKEMØTE PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER 4. APRIL 2019

Nei til vind-industri i Verdalsfjella /Trøndelag. Åpent møte på SNK torsdag 4. april 2019 klokka 18.00 - 20.00

Møtet arrangeres i samarbeid med Verdal FRP,  som har invitert hit stortingspolitikerne Terje Halleland og Sivert Bjørnstad. 

Terje Halleland kommer fra Rogaland FRP,  og er fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen på stortinget. Sivert Bjørnstad er FRP sin stortingsrepresentant fra Trøndelag, og er fraksjonsleder i finanskomiteen  på stortinget. 

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag stiller med Marius Nilsen og Fredrik Fredriksen. FNF-Trøndelag er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå, og de har engasjert seg aktivt mot vind-industriutbygginingen i fylket.

Vi har invitert reindriftsnæringa, og håper vi får en representant derfra til å stille opp. 

Kverndalens venner vil presentere hvorfor vind-industri i Verdalsfjella er en elendig ide.

Det kan komme til flere deltakere.

Det vil bli innlegg, debatt og muligheter for å stille spørsmål. Vi håper på stor deltakelse. Vel møtt!

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse