Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøtet holdes på Vuku oppvekstsenter onsdag 10.04. klokka 19.00.

Vanlige årsmøtesaker: 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsmelding
  4. Informasjon om vindkraftsaken 
  5. Regnskap og budsjett 
  6. Valg
  7. Valg av to til å skrive under protokoll
  8. Innkomne saker pr 03.03.:
  • Bør Kverndalens venner samarbeide med Markavolas venner? 
  • Bør Kverndalens venner gå inn i forumet La Naturen Leve, en organisasjon som hjelper lokale aktører i kampen mot vindkraft over hele landet. 

Ønsker du å ta opp saker, må du melde det inn skriftlig til styret i Kverndalens venner ved Bjørnar Aksnes innen 03.04.

 

Etter det formelle årsmøtet tar vi en diskusjon om hvordan vi bør jobbe videre i saken for å nå vårt mål: Hindre vindkraftutbygging i Kverndalen. 

 

Kaffespleis 30 kroner.

 

VEL MØTT!       STYRET


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse