Stem på Kverndalen som Verdalens beste friluftsområde

 

HEI ALLE KVERNDALENS VENNER

Verdal kommunes beste friluftsområde skal kåres, og Kverndalen e ein av kandidatan.

Det e, som vi veit, mang gruinna te å stæm på Kverndalen:

- Kverndalen e eit stort, vakkert og uberørt fjellområde midt i Verdal kommune

- Tilgjengelig frå begge dalføran

- Mang fine feskvatn med fin fesk

- Det desidert mest brukte og eit av de aller beste områdan fer rypjakt

- Moltområda te gangs

- Enormt store og fine områda for deinn som like å gå tur i uberørt natur

- Desverre e Kverndalen fremdeles trua av vindkraftutbygging, søknaden om utbygging e einnu ikke 
  behandla av NV

 

Vest Kverndalen bli kåra te Verdalens beste friluftsområde bli det einnu eit viktig argument fer å sei nei te
66 vindkraftturbina og 70 km med vei i Hyllfjellet, Heggvola, Sognavola, Skavhaugvola, Spjeldberget å heile Lunnafjellplatået.

Alle Kverdalens venner, vi e 1800 medlemma, må gå inn på innherred.no og avgi sin stemme for Kverndalen. Du kainn stæm fleir gong, frå mobiltelefon, PC-er, nettbrett å ka det heite fer nå ailt, men bærre ein gong frå kvar dingsn.
Vest du allerede hi stæmt på nå ainna alternativ kainn du fremdeles syæm på Kverndalen, det e det siste området du stæmme på som bli ståan som dett valg.

Fristen for å stæm e 1. april, men det e bæst å gjørrå det tvært.

Følg Kverndalens venner på facebook!

 

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse