Lite nytt om vindkraft iKverndalen

Det har vært stille lenge. Kverndalens venner har ikke hørt et kvækk fra NVE siden vi leverte høringsuttalelsen, selv om NVE mente det trolig ville bli bestemt om det skulle foretas ekstra utredninger i løpet av sommeren. 
Styret hadde derfor et møte mandag 10. august, der vi diskuterte om vi skulle forholde oss rolig eller ikke. Vi vart enige om å ta kontakt med NVE for å få litt informasjon. NVE svarte at vår sak ligger et godt stykke ned i bunken av saker. Det er ennå ikke tatt standpunkt til om det skal foretas flere utredninger eller ikke. De sa også at utfallet av vindkraftprosjektene i Fosen vil ha betydning for hva som skjer videre med vindkraftplanene i Verdal. Fosen fikk ett år forlenget frist i juni, og det er lite trolig at det skjer noe med vår sak før det er avgjort der. I verste fall frykter vi at Kverndalen kan bli utbygd hvis planene i Fosen blir skrinlagt, men tenker samtidig at så udemokratisk kan det ikke ha blitt.
Iallfall ser det ut til at vi må belage seg på ei lang og tung ventetid.

Bjørn Ivar Gomo 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse