Enstemmig kommunestyre

Kommunestyret i Verdal vedtok ei høringsuttalelse der de sier nei til vindkraft i Verdalsfjella. Høyre fremmet en noe forsterka høringsuttalelse som kommunestyret vedtok enstemmig. Vedtaket var omtrent slik: Verdal kommune ønsker ikke vindkraftverk i Verdalsfjella, og fraråder å gi E.ON Wind Norway konsesjon. Konsekvensene for spesielt reindriftsnæring, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til vediskaping og sysselsetting.
35 stemte for dette og o stemte mot.
Dermed har samtlige som har gitt høringsuttalelse gått mot at det gies konsesjon.

Styret i Kverndalens venner takker alle medlemmene og våre sponorer. Vi tror at dere har vært viktig for at det fremdeles er håp om å berge Kverndalen .

 

Så får vi sjå ka dæm sei i NVE i neste omgang.

For styret i Kverndalens venner: Bjørn Ivar Gomo

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse