Rådmannens innstilling:

"Verdal kommune anbefaler at det ikke gis konsesjon til ES Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes med følgende:

Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.

Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her..."

 

Kommit Plan og samfunn skal behandle høringsuttalesa i møte 18.11.2014. Dato for kommunestyretmøte er ikke publisert ennå, men blir antagelig først på desember.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse