Kommunestyret skal si ja eller nei til vindkraftutbygging i Verdalsfjella først i desember

Verdal kommune fikk utsatt fristen til desember. Da skal kommunestyret stemme over kommunens uttalese til utredingene og søknaden NVE har lagt ut i forbindelse med E.ON's søknad om å bygge ut vindkraft i Verdalsfjella.

Politikerne har nå to måneder til å sette seg grundig inn i høringsdokumentene for å finne argumenter til å si nei. Det må vi hjelpe dem med, for det er viktig at kommunen sier et klart nei til utbygging, for alle tre områdene, både Hyllfjellet - Sognavola og Markavola.

I Verdalingen torsdag 2. oktober ble alle kommunestyrerepresentantene stilt disse tre spørsmålene:
1. Stiller du deg positiv eller negativ til vindkraftutbygging i Verdal pr i dag?
2. Hvordan stilte du deg til konsekvensutredningen oktober 2012?
3. Hva avgjør ditt standpunkt i denne saken?

Av de 16 AP-representantene som svarte, stiller seks seg negativ til utbygging i dag, mens ti ikke har bestemt seg.

Av de øvrige partiene (Sp - 7 repr., SV - 1 repr., V - 2 repr., H - 2 repr., Frp - 2 av 3 repr.) stiller 16 seg negative i dag.

Frp's John Hermann er den eneste som svarer at han er positiv til utbygginga.

Kverndalens venner må derfor fortsette arbeidet med å spre informasjon og verve medlemmer.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse