Høringsuttalese til utreding levert fra Kverndalens venner 30. september

Det ble ei stor utfordring å skrive høringsuttalese til utredningene og konsesjonssøknaden som ble lagt ut av NVE i forbindelse med E.ON's vindkraftsøknad i Hyllfjellet, Sognavola og Markavola planområder.

Utredningene er preget av så mange feil og mangler, spesielt utredningene for friluftsliv, ferdsel og naturmangfold, at det ble et svært tidkrevende arbeid å få fram alt.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse