Et makkverk!

Konsekvensutredninga som er lagt fram inneholder så mange feil og mangler, at en blir paralysert. Hvor skal en begynne?

To eksempler fra utredninga om "Friluftsliv og ferdsel" der Kverndalens venner står som kilde:

  • På sidene 16-17, figur 10 - "Mulige fiskevann", er tre tjern skravert som mulige fiskevann, og disse er riktignok eksempler på små tjern med fiskemuligheter, men det er jo over 20 andre tjern og vann i tillegg, så dette er svært misvisende og kan tolkes som om det bare er disse tre i hele området. I tillegg ser det nå ut som disse tre ikke er innenfor planområdet lenger ettersom planområdet Hyllfjellet er krympa slik at Lundafjellet nå ikke er med. Men det finnes fortsatt flere gode fiskevann innenfor grensene for planområdet.
  • På sidene 20-21, figur 14 - "Mulighet for bærplukking", er det skravert et område langs Juldøla, det partiet der Juldøla forsvinner i et juv. Dette er kanskje det området som er minst egna for bærplukking i hele fjellpartiet, og det sier seg selv at Kverndalens venner ikke har gitt slike opplysninger. Den som er kjent i området vet at det blir plukket mengder av multer overalt i disse fjella, men på litt varierende steder fra år til år alt etter hvordan sommeren har vært.

Kverndalens venner vil ha seg frabedt å bli brukt som kilde til et slikt makkverk!


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse