E.ON har søkt om konsesjon

E.ON har levert inn konsesjonssøknad sammen med konsekvensutredning til NVE. Dokumentene finnes på NVE sin hjemmeside, lagt ut som 24 PDF-filer til nedlasting: Konsesjonssøknad og konsekvensutreding

NVE holder åpent høringsmøte i Verdal 2. september. Der legger de fram søknad og rapport og informerer om frister for høringsuttalelser.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse