Medlemsliste på hjemmesida - informasjon på e-post

Medlemmer i Kverndalens venner som allerede har registrert e-postadresse på medlemslista, har tidligere fått tilsendt informasjon direkte på e-post. Disse medlemmene blir nå lagt inn som "medlem på hjemmesida". Da blir alle oppdateringer på hjemmesida sendt på e-post til den enkelte. Medlemslista er selvfølgelig ikke tilgjengelig på skjermen. Den er fortsatt konfidensiell.

Medlemmer som ikke har oppgitt e-postadresse, kan selv melde seg inn på hjemmesida: Klikk på "Innlogging" øverst til høyre i skjermbildet og deretter "Registrere ny brukerkonto".

Vi minner om frivillig kontingent:
Arbeidet i Kverndalens venner nærmer seg innspurten i og med at E.ON har bebudet at de vil levere konsesjonssøknaden til vindkraftverk i "Hyllfjellet og Sognavola" i løpet av kort tid. Rambøl v/Dorte Solvang har sendt ut invitasjon til et siste samrådsmøte på Verdal hotell 11 juni, og deretter ferdigstilles fagrapportene som skal utgjøre konsekvensutredningen.

Verdal kommune vil etter hvert få konsesjonssøknaden på høring, sannsynligvis i løpet av høsten, og får da mulighet til å uttale seg om hva kommunen ønsker. Vået arbeid i Kverndalens venner konsentreres derfor nå om å få et klart NEI! til konsesjon i kommunestyret. Et nei i kommunestyret garanterer ikke et nei til konsesjon hos NVE, men det øker sjansene for at NVE sier nei til konsesjonssøknaden fra E.ON.

I arbeidet opp mot politikerne har vi laget et informasjonshefte på 26 sider. Dette er trykt opp og blir delt ut til politikerne etter hvert som representanter fra Kverndalens venner får møte opp på partienes gruppemøter og legge fram informasjon. Vi har allerede fått delta på gruppemøte i Venstre, Ap, Sp og KRF, og er også invitert til FRP, H og SV.

Vi har videre planer om å spre informasjon til folk i gata gjennom en stand på Verdalsmartnan. Målet med standen er å dele kunnskap og å tegne flere medlemmer som støtter arbeidet mot vindkraftplanene i Kverndalen. Det er blant annet planer om å lage en informasjonsbrosjyre.

Gjennom disse aktivitene vil vi få noen utgifter, og for å få inn litt penger til å dekke slike kostnader, ble det på årsmøtet vedtatt å innføre en frivillig kontingent på 50 kroner. Kontingenten kan betales inn til Kverndalens venner v/ Inger Lise Petersen på kontonummer 448 412 51072.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse