Frivillig kontigent "strømmer inn",- og andre nyheter.

Styret i Kverndalens venner takker alle som har bidratt med frivillig kontigent, det kommer godt med nå i innspurten. Til sammen har det kommet inn 2050 kr, men vi trenger mer, bl.a. for å få ut informasjon til så mange som mulig.
Vi har nå laget informasjonshefter til kommunestyrerepresentantene. Disse deler vi ut etter hvert som vi besøker de forskjellige partiene på deres gruppemøter. Bjørnar og undertegned har vært på gruppemøtene til Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Vi har vist en selvlaget powerpoint, holdt foredrag og delt ut hefter. Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti gjenstår.

Inger Lise har sikret Kverndalens venner bod under hele martna'n. Meningen er å informere, muntlig og skriftlig, om vindkraft generellt, om vindkraft i Kverndalen spesielt. Forhåpentligvis verver vi også flere medlemmer. Dette koster oss 1200 kr, og vi er avhengig av at noen er der under hele martna'n.

Ellers har EON/Rambøll invitert oss på et siste samrådsmøte 11. juni, da blir vi sikkert informert om hva de har funnet ut om Kverndalen.


Hilsen styret v/Bjørn Ivar Gomo

Last ned dokumentfil (547 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse