Frivillig kontigent.

Medlemskap i Kverndalens venner er gratis. Flere medlemmer har sagt at vi i det minste bør innføre en frivillig kontigent.

Dette ble tatt opp på årsmøtet i Kverndalens venner i mars, og et enstemmig årsmøte vedtok å innføre en frivillig medlemskontigent for 2014. Det ble også vedtatt et minstebeløp på 50 kr for den som ønsker å bidra.

Beløpet du ønsker å bidra med betales inn på kotoen som er opprettet for Kverndalens venner, kontonr. 44841251072.
Oppgi navn og adresse når du betale inn ditt beløp.

Kverndalens venner har en del utgifter, spesielt til møter og annonser. Hittil har sponsing fra næringslivet i Verdal betalt nesten alle våre utgifter, men vi kan ikke regne med at det fortsetter slik.
E.ON har sagt at de trolig vil søke om konsesjon i løpet av denne våren, det betyr at det nærmer seg en avgjørelse. Det betyr også at Kverndalens venner går inn i ei tid med stor aktivitet og økte utgifter. Vi må være på banen nå når det avgjørende slaget står, og litt penger i kassen gjør oss i bedre stand til å gjøre en god og effektiv jobb.28.04.2014
For Kverndalens venner

Bjørn Ivar Gomo

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse