Vindkraftverk i Verdal kommune

I samkommunens kommunedelplan for vindmøller finner vi retningslinjer som samkommunen har vedtatt i 2011. Der står det at disse retningslinjene skal legges til grunn for behandling av eventuelle saker om vindkraft.

Noen av punktene i retningslinjene er veldig konkrete. Det står bl.a.:
1. "Vindkraftverk skal ikke føre til reduksjon av de inngrepsfrie områdene."
2 "Vindkraftverk skal ikke komme i indirekte eller direkte konflikt med friluftsliv."
3. Vindkaftanlegg skal ike føre til vesentlige ulemper for reindriftsnæringen.


KOMMENTAR FRA STYRET I KVERNDALENS VENNER:

1. På bakgrunn av disse retningslinjene er det uforståelig hvis Verdal kommune, der ordføreren har ansvaret, vil la E.ON bygge vindkraftverk i Kverndalen. Hele planområdet "Hyllfjellet" og "Sognavola", som E.ON vil bygge vindkraftverk i, er inngrepsfri natur. I det området som i meldingen kalles Hyllfjellet, er store deler til og med definert som villmark, og villmark er det vi kan kalle indrefileten av inngrepsfri natur.

2. Hvis vindkraftutbyggingen blir gjennomført etter E.ON's planer, vil disse fjellområdene bli totalt ødelagt for alle som i dag bruker disse fjellområdene til friluftsliv. Vi har samlet inn informasjon som viser at Kverndalen er svært mye brukt til friluftsliv, ja det finnes trolig ikke noe stort ingrepsfritt område i Verdal kommune som brukes så mye som Kverndalen.

3. Det er Færen reinbeitedistrikt som nå har beiterettighetene mellom Inndalen og Helgådalen. Tidligere ble dette området brukt både til sommer- og vinterbeite av samene i Sul. Da de sluttet med reindrift, var området så nedbeitet at reindriftsforvaltningen bestemte at området skulle holdes fritt for rein i 10 år. Nå har disse 10 årene gått, og Færen reinbeitedistrikt har tatt det i bruk som vinterbeite. Vinterbeite har lenge vært minimumsfaktoren til Færen reinbeitedistrikt, og Kverndalen er et meget godt vinterbeite.
Færen reinbeitedistrikt har da også uttalt at de går sterkt imot planene om vindkraftverk i Kverndalen. Med det sier de at vindkraftverk i Kverndalen vil være til "vesentlige ulemper for næringen". Kverndalens venner mener det er reindriftsnæringen som vet mest om dette.

Hvis kommunens politikere gjør et vedtak, og noen måneder senere handler stikk i strid med sitt eget vedtak, mener Kverndalens venner at det er bortkastet tidsbruk og sløsing med skattebetalernes penger. Det blir vanskelig å ha tillit til politikere som opptrer på denne måten.

01.02.2014

Styret i Kverndalens venner v/Bjørn Ivar Gomo

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse