Nyopprettet hjemmeside

Kverndalens venner har sett behovet for å opprette egen hjemmeside for å kunne nå ut til flere medlemmer og også ikkemedlemmer med informasjon om E.ON's planer om å bygge ut vindkraftindustri i uberørte høyfjellsområder i Verdal.

E.ON har nå fått godkjent utredningsprogram fra NVE, og de har engasjert Rambøl til å gjennomføre utredninga. De har søkt om å få sette opp vindmålemaster i de tre områdene i Verdal: Markavola, Hyllfjellet og Sognavola, men det ser ut til at de får nei til å sette opp de omsøkte målemastene i Markavola og Hyllfjellet.

Det kommer mer informasjon og flere dokumenter etter hvert som vi lærer oss å bruke dette mediet.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse