Angrer på inngåtte E.ON-avtaler

Dette sto å lese i avisa Glåmdalen 20.09.2013.

NORD-ODAL: Åtte grunneiere angrer på at de har skrevet kontrakt med vindkraftutbyggeren
E.ON.

BAKGRUNN
E.ON har med få unntak skrevet avtaler med grunneierne i de to områdene Engerfjellet og
Sognkjølen. Grunneierne har skrevet under på taushetsløfte og kan ikke si opp avtalen.

Åtte grunneiere har nå skrevet brev til lokalpolitikerne der de forteller at de angrer:Reidun
Gjersaas Arnesen, Hans Marius Krogsrud, Roar Ibråten/Gine Ilbråten, Kjell Haukerud, Kjetil
Andreassen, Thor Ekornhol, Jørgen Ficher og Marit D. Ollson.

Få dager før politikerne i Nord-Odal skal si sitt om den planlagte vindmølleparken, får de et
blytungt og hittil ukjent argument på bordet.

Åtte grunneiere i Sognkjølen-området har skrevet under et kortfattet brev der ordlyden ikke
er til å missforstå:

"Vi er grunneiere som har inngått avtale med E.ON Vind. Men hadde vi visst det vi vet i dag
om prosjektets omfang og inngrep i naturen, hadde vi aldri kommet til å skrive under på
avtalen".


Kommentar fra styret i KV:

Ja, det er vel samme opplegg som i Verdal. NVE sa det var behov for 20 km2 pluss, og det
tallet hadde de trolig fra E.ON. Hvem andre kan det egentlig være? E.ON har ikke bidratt mye
i prossessen, bortsett fra at de hele tiden har forsøkt å bagatellisere inngrepene. Helt fra
starten har de fortalt oss at inngrepene ikke vil forandre naturområdet i særlig grad. Støyen
vil knapt merkes, friluftslivet kan fortsette som før, ja kanskje bli bedre. Hvor mange mil vei
som skal bygges i fjellet har de ennå ikke fortalt innbyggerne i Verdal om. OSV.

Inngrepene er enorme, og det bør ikke komme som noen overaskelse på Verdalingene, -
heller ikke på politikerne.

Styret i KV v/Bjørn Ivar Gomo

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse