Vindmøllestøy

Dette innlegget vart publisert i Farsund avis19.juni 2013.

Vindmøllestøy.

Takk for flott leder i forbindelse med støyproblematikken ved Lista vindkraftverk.

Arnulf Øverland skrev: "du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv"

Som grunneier og nabo til Høg Jæren vindkraftverk har vi fått erfare hva det vil si å bo i nærheten av 130 meter høye vindturbiner. Vi bor 1100 meter fra nærmeste turbin, men kan med vindretning mot huset sitte i stua og høre støyen fra turbinene. Vi våkner av samme støyen om nettene. Støyplagen for naboene på Lista er ikke mindre.

Støyproblematikken må alle ta på alvor. Forskning viser at lavfrekvent støy kan gi helseplager. Eventuelle helseplager gjør ikke forskjell på om du var positiv eller negativ til vindkraftutbyggingen.

Utbygger har liten forståelse for de som er glad i stillhet, nærmiljøet, naturen, landskapet, fugle- og friluftslivet. I tillegg til at vi miste disse verdiene skal vi være med å subsidiere dette på strømregninga.

Politikerene i kommuner hvor det planlegges vindkraftutbygging bør tenke som rådmannen i Flekkefjord at naturinngrepene blir så store at det anbefales å si nei.

Det er før vindkraftverket bygges det må stoppes. Etterpå er det for seint.

Vi hadde verdens beste plass å bo. Stå på og kjemp kampen mot den unødvendige vindkraftutbyggingen.

Vi tapte, håper dere vinner.

Hanne Våland
Våland, Nærbø

Kommentar fra styret i Kverndalens venner:

Vindturbinene som planlegges brukti Kverndalen opp til 180 meter høye, og støyen øker med størrelsen på vindturbinene. I tillegg vil ising på turbinbladene også forsterke støyen.

For styret i KV v/Bjørn Ivar Gomo

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse