Ising og iskast

Bilde

Kverndalens venner etterspurte isingskart for Norge og fikk dette svaret fra Kjeller vindteknikk som har laget kartet for NVE:

"Hei.

I følge isingskart for Norge kan en oppleve ising på vindturbinene 500-1000 timer per år for Hyllfjellet og delvis Sognavola, 300-500 timer per år for resten av Sognavola og 200-300 timer per år for Markavola.

Utfordringene knyttet til ising vil være begrenset for Markavola. Mens det kan bli større utfordringer for Sognavola og Hyllfjellet.

Utfordringene med ising på vindturbiner er først og fremst knyttet til at produksjonen blir redusert når det iser dersom turbinene ikke har oppvarmingssystemer i rotorbladene. I områder hvor folk ferdes vil også iskast og isnedfall kunne utgjøre et problem. Turbiner med is på bladene genererer også mer støy enn normalt.

Isingskart kan hentes ned fra NVE's hjemmeside."

 

Kommentar fra styret i Kverndalens venner:

Kjeller Vindteknikk utarbeider isingskart for NVE.

1000 timer = 42 døgn

E.ON har ikke på noen måte bundet seg til å bruke vindturbiner med oppvarmingssystem i rotorbladene.

Informasjonen fra Kjeller Vindteknikk betyr at det er fare for iskast fra rotorbladene opp til 42 dager per år i Hyllfjellet og deler av Sognavola. For resten av planområdet kan det bli iskast opp til 21 dager i året. Vi vet at dette problemet oppstår i vinterhalvåret, men det er umulig å vite hvilke dager det er trygt og hvilke dager det er utrykt å oppholde seg i nærheten av vindturbinene. En vindturbin som er 180 meter høy, medregnet rotorbladene, kan kaste isklumper opp til 360 meter fra turbinen. Det sier vel seg selv at det vil være forbundet med livsfare å oppholde seg i nærheten av vindturbinene i vinterhalvåret. Vindturbinene E.ON antyder at de vil bruke er 120- 180 meter høye, medregnet rotorbladene, men utelukker ikke at større vindturbiner også kan bli brukt.

Som om ikke det er nok vil altså vindturbiner med is på bladene føre til at turbinene gir fra seg enda mer støy enn de normalt gjør.

 

Styret i Kverndalens venner v/Bjørn Ivar Gomo


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse