Fagstoff

Aktuelt stoff om andre vindkraftanlegg, erfaringer og reaksjoner.