Hvordan du kan melde deg inn:

Kverndalens venner arbeider for å bevare Kverndalen som et uberørt fjellområde. Etter vår mening er det ingen tvil om at Kverndalen blir totalt ødelagt som friluftsområde hvis vindkraftplanene blir gjennomført. Da blir det i følge E.ONs ca. 76 km med veier, 65-80 vindturbiner, servicebygg og trafoer inne i området. Kverndalens venner gjør det vi kan for å for å fremskaffe informasjon om alle negative konsekvenser en utbygging vil få for friluftslivet i Kverndalen. På den måten håper vi på å medvirke til at Verdal kommunestyre sier et massivt nei til utbygging. All den informasjon vi klarer å fremskaffe om verdiene i Kverndalen, og om bruken av Kverndalen som friluftsområde, formidler vi også videre slik at det er med som bakgrunn for utredning og senere for vedtak i NVE og Olje- og energidepartementet.
Du finner flere opplysninger hvis du leser artiklene på vår hjemmeside.

Kverndalens venner har i dag rundt 1200 medlemmer, men jo flere vi blir jo bedre er det for Kverndalen. Så hvis du støtter vårt arbeid må du melde deg inn så snart som mulig.

 

Det er flere måter å bli registrert som medlem på:

Innlogging:
Ved å klikke på Innlogging øverst til høyre i skjermbilde og registrere ny personlig brukerkonto kan du opprette ny bruker. Du vil da bli registrert som medlem, og du vil få e-postmelding hver gang det blir lagt til ny informasjon på hjemmesida.

Vår hjemmeside er forhåndsprogrammert og opplyser nye brukere om at en ikke melder seg inn i Kverndalens venner ved å opprette en brukerkonto, men vi godkjenner medlemsskapet ved å akseptere brukerkontoen.

Facebook:
Kverndalens venner har egen Facebookgruppe, og ved å bli medlem av denne gruppa, blir du registrert som medlem.

Direkte kontakt:
Du kan også bli medlem ved å ta direkte kontakt med Kverndalens venner via medlemmer i styret, personlig møte, telefon, e-post, post eller via andre medlemmer.

 Send e-post til Kverndalens venner: vommolfjellet@berre.no

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse