Bli medlem!

Medlemsskap i Kverndalens venner er gratis, og løper til det sies opp eller interesseorganisasjonen legges ned.