Anbefaling

Med bakgrunn i nasjonale føringer anmodes alle om å i en periode ikke skrive seg inni trimbøkene våre rundt omkring.
Gjerne ta turen, hold avstand og hent energi fra det flotte turterrenget vi har i en tid som kan oppleves krevende for mange?
For de som ønsker kan turene etterregistreres om dere selv holder oversikt??

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse