Andelstegning

Kabelvågmarkas venner er et andelslag.

Stiftelsesmøtet bestemte at tilknytningen til foreningen skal være via andeler. Man kan kjøpe andel til kr. 100,- eller til kr. 1000,-. Eierens antall av andeler får innflytelse på årsmøtene. Man kan derfor kjøpe seg opp etter hvert hvis dette er ønskelig. Vi håper det fordi foreningen alltid vil ha behov for årlig innkomst av midler.

Det vil bli opprettet en egen andelsprotokoll som viser hvem som har kjøpt andeler, og hvor mange.

Er du interessert i å kjøpe en andel eller flere: Kontonummeret til Kabelvågmarkas venner er

4580.12.86007.

Merk innbetalingen med navnet som skal stå på andelsbrevet.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse