Generalforsamling avholdt 20 april 2009

Et tjuetalls interresserte hadde møtt opp til konstituerende møte på Arbeider`n i Kabelvåg.

Statutter ble vedtatt, og styre ble valgt.

Følgende ble valgt enstemmig for 2 år, men etter dette første valget trer 2 av styrets medlemmer ut etter loddtrekning og erstattes med 2 nye for 2 år:

Leder: Petter Løvdal
Nestleder;Kjell Tetlie
Sekretær/kasserer: Signar Ringkjøb
Styremedlem:Odd-Petter Tanke Jensen
Styremedlem:Synnøve Benjaminsen

1. varamedlem:Aina Krogstad
2. varamedlem:Gert Matras
3. varamedlem:Halvdan Melå
4. varamedlem:Gerd Marie Mellem
5. varamedlem:Bjørn Sørstrøm

Valgkommite:Otto Benjamisen (leder)
Ivar Martin Nordgård
Hans Rørtveit

Revisorer:Ove Johnsen Widsteen
Even Bie-Larsen

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse