Vilkår for oppretting av hjemmesider for din klubb

Oppretting av hjemmesider for klubber, lag og foreninger (heretter nevnt som "klubb") kan kun skje under følgende forutsetninger:

 1. Tjenesten er beregnet på klubber av typen som for eksempel idrettslag, musikkkorps, sangkor, velforeninger, grendelag, borettslag, danseklubber, hunde/katteklubber, mc-klubber osv. (Opplisting utelukker ikke andre typer klubber/lag/foreninger).
 2. Klubben må være reell og allerede være etablert med registrerte medlemmer, vedtekter, og et styre som er valgt av medlemmene.
 3. Det forutsettes at oppretting av hjemmesider har aksept fra klubbens styre.
 4. Klubbens kontaktperson må ha registrert en personlig brukerkonto med et personlig brukernavn for å kunne søke om oppretting av hjemmesider for sin klubb.
 5. Klubbens kontaktperson må være over 18 år.
 6. Klubbens kontaktperson, administrator og superbrukere må til enhver tid opptre med fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer som vedkommede kan nåes på. Normalt er dette det samme som man er registrert med i folkeregisteret. I likhet med andre sosiale medier har også klubbinfo.no erfart at noen ønsker å opprette forskjellige typer falske brukerkontoer, vår policy er å slette slike brukerkontoer.
 7. All oppdatering av klubbens hjemmeside er basert på selvbetjening.
 8. For brukere av gratisversjonen: Så lenge du jevnlig oppdaterer sidene vil de være tilgjengelige. Klubbinfo.no forbeholder seg retten til å fjerne hjemmesideområdet dersom det går mer enn tolv måneder uten aktivitet. Et vanlig tegn er at nettsidene ser ut til å ha gått i "glemmeboken" og det skjer ingen oppdatering av innholdet.
 9. For brukere av gratisversjonen: Klubbinfo.no har dessverre ikke kapasitet til å yte direkte brukerstøtte ovenfor klubber som benytter gratisversjonen.
 10. Klubbinfo.no ønsker å holde en familevennlig profil. Innholdet på sider som du eller andre gis tilgang til å redigere må være lovlig å publisere, og den som publiserer innholdet har selv det hele og fulle ansvar for dette.
 11. Klubbinfo.no forbeholder seg retten til å avvise kontroversielt innhold.
 12. Forespørsler om bruk av tjenesten for søkere som ikke tilfredsstiller vilkårene vil bli avvist.

Det forekommer at det kan være tvil om vilkårene er oppfylt. Vi stiller deg i såfall noen kontrollspørsmål som du må være rask med å svare på.

Vilkår for oppretting av personlig brukerkonto

Oppretting av personlig brukerkonto kan kun skje dersom:
1. Du er medlem av en klubb som allerede har hjemmesider.
eller:
2. Du er kontaktperson for en klubb som tilfredsstiller vilkårene og ønsker å opprette hjemmesider for din klubb.

Jeg vil sende inn en søknad

Les mer: Opprett klubbsider

 Del denne siden på Facebook: