Vilkår for oppretting av hjemmesider for din klubb

Oppretting av hjemmesider for klubber, lag og foreninger (heretter nevnt som "klubb") kan kun skje under følgende forutsetninger:

 1. Tjenesten er beregnet på klubber av typen som for eksempel idrettslag, musikkkorps, sangkor, velforeninger, grendelag, veilag, borettslag, danseklubber, hunde/katteklubber, bil/mc-klubb osv. (Opplisting utelukker ikke andre typer klubber/lag/foreninger).
 2. Klubben være reell og allerede være etablert. Det bør være vedtekter og et styre som er valgt av medlemmene.
 3. Klubbens kontaktperson må ha registrert en personlig brukerkonto med et personlig brukernavn for å kunne søke om oppretting av hjemmesider for sin klubb.
 4. Klubbens kontaktperson må være over 18 år.
 5. Klubbens kontaktperson, administrator og superbrukere må til enhver tid opptre med fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer som vedkommede kan nåes på. Normalt er dette det samme som man er registrert med i folkeregisteret. I likhet med andre sosiale medier har også klubbinfo.no erfart at noen ønsker å opprette forskjellige typer falske brukerkontoer, vår policy er å slette slike brukerkontoer.
 6. All oppdatering av klubbens hjemmeside er basert på selvbetjening.
 7. Gratisversjon av klubbinfo.no: Ved oppretting av hjemmeside etableres det et hjemmesideområde som er gratis å opprette og gratis å bruke. Gratisversjonen vil være et riktig valg for klubber/lag/foreninger som ikke har behov for å lagre større mengder med sider, bilder, dokumentfiler o.l. Datamengden kan lett justeres ved å slette utdatert innhold som ikke lenger er av interesse for besøkende.
 8. Betalingsversjonen av klubbinfo.no (fullversjon): Betalingsversjonen gir tilgang til å lagre et større antall sider, nyhetsartikler, bilder og dokumenter. Oppgradering til betalingsversjonen er frivillig. Oppgradering til betalingsversjonen skjer ved at administrator på eget initiativ betaler for oppgradering. Det sendes ikke ut faktura.
 9. For brukere av gratisversjonen: Klubbinfo.no har dessverre ikke kapasitet til å yte direkte brukerstøtte ovenfor klubber som benytter gratisversjonen.
 10. Klubbinfo.no ønsker å holde en familevennlig profil.
 11. Innholdet på sider som du eller andre gis tilgang til å redigere må være lovlig å publisere, og den som publiserer innholdet har selv det hele og fulle ansvar for dette. Du kan kun publisere tekster og bilder du har opphavsrett til. Tekster og bilder som er egenprodusert kan publiseres, men tekster og bilder man har "funnet på nettet" er det ikke lov å publisere uten tillatelse fra den som har opphavsretten.
 12. Klubbinfo.no forbeholder seg retten til å avvise kontroversielt innhold.
 13. Forespørsler om bruk av tjenesten for søkere som ikke tilfredsstiller vilkårene vil bli avvist.

Det forekommer at det kan være tvil om vilkårene er oppfylt. Vi stiller deg i såfall noen kontrollspørsmål som du må være rask med å svare på.

Vilkår for oppretting av personlig brukerkonto

Oppretting av personlig brukerkonto kan kun skje dersom:
1. Du er medlem av en klubb som allerede har hjemmesider.
eller:
2. Du er kontaktperson for en klubb som tilfredsstiller vilkårene og ønsker å opprette hjemmesider for din klubb.

Jeg vil sende inn en søknad

Les mer: Opprett klubbsider

 Del denne siden på Facebook: