Ressurskalender og reservering

Ressurskalenderen gir mulighet til å holde oversikt over ressurser som kan reserveres. Dette kan f.eks. være rom, utstyr, instruktørtimer eller lignende.

Kom igang

Ressurskalender kan opprettes via Admin->Kontrollpanel->Ressurskalender(admin).

Eksempler:

Eksempler på ressurser som kan reserveres for en tidsperiode.

Bygdehuset:

Rom som leies ut hver for seg eller samlet:

- Hovedsalen

- Kjøkkenet

- Kjellerstua

Hytter:

- Hytte 1

- Hytte 2

- Hytte 3

Instruktører:

For foreninger som tilbyr instruktører/privattimer

Eksempel utleie av hytter:

Gi ressursgruppen navnet "Hytter".

Deretter oppretter du unike ressurser i gruppen, f.eks. Hytte 1, Hytte 2 osv.

Du kan nå legge til nye reserveringer for hver enkelt av hyttene.

Hver reservering kan gjelde for noen timer, for en hel dag eller for mange dager i strekk.

Eksempel utleie av et bygdehus:

Opprett unike ressurser, f.eks. Hovedsalen, Kjellerstua, Kjøkkenet osv.

Du kan nå legge til nye reserveringer for hver enkelt av ressursene, eller for to ellere flere ressurser.

Hver reservering kan gjelde for noen timer, for en hel dag eller for mange dager i strekk.

Eksempler:

Den ene dagen er Hovedsalen og Kjøkkenet leid ut til en kunde, og Kjellerstua til en annen kunde. Alle ressurser er opptatt denne dagen.

Neste dag leier en kunde Kjellerstua og Kjøkkenet. Denne dagen vil Hovedsalen stå oppført som ledig.

Neste dag er ikke noe utleid, og alle ressurser står oppført som ledige.

Varsel pr epost:

Dersom ønskelig kan det angis epostadresser som skal motta automatisk varsel dagen før en reservering. Det sendes ut maks en epost pr dag når det er reserveringer, og ingen eposter sendes ut i stille perioder.

Demo av reservering:

Her kan du søke på datoer frem i tid, og hver enkelt ressurs vises som opptatt eller ledig.

Se Teltplassen Camping

 

 

 Del denne siden på Facebook: