Priser og informasjon om versjoner

Forskjeller mellom versjoner

Tabellen viser forskjeller på antall sider og bilder.

Det er også andre forskjeller som ikke er listet opp her.

For abonnenter av Fullversjon: Dersom dere nærmere dere grensene, ta kontakt med klubbinfo.no.

  Gratisversjon Fullversjon
Max antall sider 10 sider Ubegrenset
Max antall kategorier 2 kategorier Ubegrenset
Max antall artikler i hver kategori 20 artikler Ubegrenset
Max bilder Maks 10MB, deretter kan ett  bilde lastes opp pr dag. Maks 100MB
Opplasting av dokumenter Nei 100 MB (max 3MB pr 30 dager)
Periode Ubegrenset 1 år
Pris pr år Gratis kr 360

Vedr artikler og sider i gratisversjonen:

Når en nærmer seg grensen kan en slette utdatert informasjon for å frigjøre plass for nye artikler og sider.

Vedr bilder:

Antall MB telles etter at bildet er lastet opp og komprimert til nettside-visning. Et bilde rett fra kamera som er på f.eks. 5MB vil bli komprimert ned til ca 0,2MB, og 100MB vil da grovt regnet tilsvare ca 500 bilder. Klubbinfo.no tar IKKE vare på originalbilder som du laster opp.

Gratisversjon

Gratisversjonen er en begrenset utgave av klubbinfo.no's redigeringssystem. Gratisversjonen har ingen tidsbegrensning, men er noe begrenset i funksjonalitet. Du kan blant annet opprette sider, medlemsregister, kalender, sende ut epost, laste opp bilder osv.

For mange klubber, lag og foreninger er gratisversjonen god nok til å drifte hjemmesider og kommunisere med medlemmer og andre interesserte. Dersom din klubb tilfredsstiller vilkårene kan tjenestens basisfunksjoner benyttes gratis.

Fullversjon

Fullversjon av klubbinfo.no's redigeringssystem koster kr 360 pr år som forskuddsbetales for ett år av gangen. Fullversjon gir tilgang til alle funksjoner som finnes i systemet.

 Del denne siden på Facebook: