Bruk av bilder og annet materiale

I Norge er det et sterkt rettsvern for å beskytte alle former for åndsverk, dette gjelder blant annet tekst og bilder. Her kommer noen tips som kan stoppe deg fra å gå i en felle.

Kan jeg bruke et bilde jeg har funnet på nettet?

I utgangspunktet kan du bruke bilder og tekster dersom du har fått en rett til å bruke materialet, og du kan ikke bruke tekst og bilder du ikke har rett til å bruke. Det er ditt eget ansvar å kontrollere dette, på samme måte som det er sjåførens ansvar å kontrollere at man holder lovlig hastighet på veien.

Hva kan jeg publisere?

  • Bilder som du selv har tatt.
  • Bilder som noen du kjenner har tatt, og de har gitt en tydelig tillatelse til at du kan publisere bildet.
  • Bilder som en fotograf ha tatt, og fotografen eller den som representerer fotografen har gitt deg en tydelig rett til  å bruke bildet.
  • Dersom du bruker et bilde som har en Creative Commons lisens vil lisensen fortelle deg hva du kan bruke bildet til.

 

Hva kan jeg ikke publisere?

Du kan IKKE publisere bilder som noen du kjenner har tatt, og du ikke har fått et samtykke til å publisere bildet.

Du kan IKKE publisere bilder funnet på nettet eller på papir hvor det ikke tydelig er angitt at du kan bruke bildet. Dette gjelder så godt som alt av bilder du finner på nettsider, nettaviser og trykte aviser, sosiale fora mm.

Du kan IKKE publisere bilder du finner i et leksikon, men noen leksikon bruker selv Creative Commons bilder, og disse kan du bruke i samsvar med lisensen. 

Hva skjer dersom jeg gjør en feil?

De store bildebyråene har søkemotorer som automatisk søker opp bilder på de mest bortgjemte steder. Dersom du f.eks. publiserer et bilde som du har funnet på nettet, og noen som har rettighet til dette bildet oppdager det, kan du risikere å få en regning for bruk av bildet. Det kan fort bli et beløp på flere tusen kroner, og du slipper ikke unna pengekravet ved å fjerne bildet fra nettsiden. Dersom du nekter å betale vil saken gå til rettslig inkasso.

Hvordan skaffer jeg meg tillatelse til å bruke et bilde?

Ønsker du å bruke et bilde som f.eks. ligger på lokalavisens hjemmeside kan du kontakte lokalavisen og spørre om lov til å bruke bildet, og de vil ofte sette deg i kontakt med fotografen. Dersom du får en skriftlig tillatelse har du en rett til å bruke bildet slik tillatelsen beskriver.

Hvor finner jeg bilder jeg har lov til å publisere uten å kontakte den som har rettighet til bildet?

Det er mange nettsteder som klart og tydelig gir deg rett til å bruke bilder. På engelsk er de ofte merket med Creative Commons.

Eksempel 1: Jeg ønsker å publisere et bilde av Kong Harald. 

Gå til Wikimedia Commons og søk etter Kong Harald (på engelsk: King Harald). Der finner du et bilde som du fritt kan bruke, og du må passe på å kreditere den som har tatt bildet ved å sette f.eks. teksten "Foto: Jens Fotograf, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic"

Eksempel 2: Jeg ønsker å publisere et bilde av Kong Philippe av Belgia

Søk på Store Norske Leksikon, og du finner denne siden. Du vil da finne et bilde som har lisensen CC BY 4.0, som kan benyttes i samsvar med denne lisensen.

Nettsider som utdyper dette:

Wiki Opphavsrett

Wikimedia Commons (har 60 millioner bilder du kan bruke)

Creative Commons (har 300 millioner bilder du kan bruke)

NTB: Bildebruk og opphavsrett 

OHF: Bildebruk slik en advokat ser det

Søk Google om opphavsrett og bildebruk

 Del denne siden på Facebook: