Møte om flyktninger og flyktningeguider tirsdag 24. mars kl. 19oo

      KJENNSKAP gir VENNSKAP   
  Tirsdag 24. mars kl. 19oo på Kløfta gamle skole

Det er et mål er å bidra til integrering av flyktninger i lokalsamfunnet på Kløfta og omegn ut fra mottoet ”Kjennskap gir vennskap”. Hensikten er å øke kjennskapet til de flyktningene som er bosatt på Kløfta og bidra til å verve såkalte flyktningeguider. 

  Leder av Flyktningeguiden i Ullensaker Røde Kors, Karin Bondeson Berntsen, vil på møtet redegjøre for hva ordningen med flyktningeguider går ut på. En flyktningeguide er en privatperson som vil lære noe nytt, og samtidig gjøre en innsats for å gi en flyktning en bedre start i Norge. Flyktningen og guiden kobles sammen og ”samarbeider” i cirka ett år. 

  Mange flyktninger har ingen de kan snakke norsk med eller spørre om ting, og da er flyktningeguiden et utrolig viktig tiltak. Frammøtet bestemmer om det kan bli en møteplass for ”urbefolkning” og flyktninger på Kløfta, som kan møtes regelmessig på Kløfta gamle skole. 

Som vanlig serveres kaffe og kaker.

  Hermed ønskes alle flyktninger og etnisk norske velkommen til en spennende og lærerik kveld!

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse