Mangfoldige Kjell Aukrust .... og kvinnen bak ham, torsdag 11. april kl. 19oo

Odd Kjell Skjegstad - som arbeidet nært med Kjell Aukrust i 30 år - forteller om forfatteren, tegneren, maleren og muntrasjonsrådet.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse