Referater

Referater bla. fra det årlige pilot-møtet

Pilotmøte Hjartdal 15.mai, 2015

Siden det det ikke ble avholdt Pilotmøte i 2014 (pga. siste NC-runde i Hemsedal ble avlyst) tok vi et tidlig møte i år.
Invitasjon: http://www.kkpgxc.no/dok/2015/Pilotmote/Invitasjon.html

Møtet ble holdt med ca. 40 fremmøtte piloter og det varte i en drøy time. Dessverre ble det ikke skrevet referat. Men flere gode forslag til endringer i bla regelverk ble foreslått og senere implementert.

Pilotmøte Hemsedal 3.august 2013

Pilotmøte Hemsedal 3/8-2013, kl.1700, OPK's klubbhus.

Tilstede:
Fra KKPGxc: Bjørnar Trondsen (BT), Ole Johnny Rønneberg(OJ) og Hans Cato Grytnes (referent)
Piloter: 23 stk.
Møteleder: BT
Velkommen og innledning ved BT.
Premieutdeling for fjorårets NC ved OJ
1.plass til Gunnar Sæbu, 2.Bjørnar Trondsen, 3.Jan Richar Hansen

BT informerer kort om det siste fra landslaget ang. de viktigste endringer og deres hensikt i 'Landslags-kontrakten'.

OJ: Kort gjennomgang av siste endringer i regelverket.
Diskusjon om radiobruk mht probl med radioer som henger på. Forslag om en fast alternativ frekvens. Kan det søkes om en ny lovlig frekvens i tillegg til 154.175Mhz? (NB! Det er EGENTLIG ikke lov å bruke dagens FM-radioer i lufta i det hele tatt!) Fins det nå nok produkter på markedet til at vi kan påby trådløs mic/ptt ? (Det er dårlige ledninger, kontakter og brytere som skaper problemet.)

Hvis en NC-omgang (kanskje i Sverige?) blir FAI-godkjent, blir den også aut. godkjent som nc-omgang.

Forslag om å fjerne regelen med "10 over 15" og tilsvarende siden GAP-systemet uansett sørger for lav poengtildeling ved dårlig deltakelse eller dårlig kvalitet på omgangen.

Forslag om å forsøke å få arrangører til arrangere etter den italienske/sveitsiske modellen (man setter opp datoer på forhånd, men venter til noen dager før konk. før man bestemmer sted.) evt "smart bruk" av reserve-datoer og klubb-samarbeid. Klubbene og lokalkjente er viktig mtp avtaler for start landing og slikt. Oppfordre arrangører til samarbeid for å bytte eller flytte NC-runder.

Diskusjon/redegjørelse om årets nc-runder: Hvorfor var ikke Milsukern med? Hvorfor var det flere deltakere på Milslukern enn på NC-Kittelfjell? (bare 1 uke mellom dem.) Noen mente at 'NC-Kittilfjäll' var en veldig dårlig ide. Redegjørelse fra KKPGxc:
På grunn av det dårlige været vi hadde i mai med null omganger av 10 mulige, måtte KKPGxc jobbe iherdig for å få til en ekstraordinær NC-runde. Vi klarte å skape dette sammen med svenskene i Kittelfjall. Det kom det kritikk på at 30 dager var for kort frist for å avholde NC-runde. Dette tar vi til vurdering og etterretning. Det ble foreslått å øke minstekravet til en slik endring av kalenderen til 8 uker. Det ble også sagt at KKPGs avgjørelse om å avholde NC i Sverige var "veldig dumt". KKPGxc vil presisere at vi syntes det var veldig smart å gjøre dette, samt at under de samme betingelsene ville vi fattet den samme beslutningen igjen.
Vi har en verdig vinner av NC 2013, noe vi ikke ville hatt ellers.

Ønske om ny NC-runde i Ørsta Volda: Fins det noen som arrangere, kjøre heis osv ?

Forslag til endring/tilføyelse i regelverket: Forhåndskansellering av en runde: Skal evt. sendes ut på KKPGxc's SMS-tjeneste og webside 36 timer (pluss/minus f.eks. 1 time) før første briefing i samråd med KKPGxc. Pilotene kan kreve 100% tilbake hvis forhånds-kansellert på denne måten.

Forslag om å kikke på British Open-plakaten som ny "nc-standard".
Ronny Helgesen m.fl.: Forslag om flere NC-runder samt bedre spredning på kalenderen.

Presse mer på arrangører for å få mandager istedet for fredager. (Grunn: Bedre for mange å begynne på lørdag. Da trenger man ikke ta fri fra jobb på fredag, men kan heller ta fri mandag HVIS det blir omgang da. Hvis ikke stiller man på jobb på mandag som vanlig.

Flere forslag om dette med å få til flere gyldige omganger.
Flertallet stemmer for å ha (minst) 5 runder.

Forslag om å få lagkonkurranse/klubbkonkurranse inn i regelverket. Men at dette er opp til arrangøren.

Forslag om felles "NC-runde" med svenskene danskene i feks Bassano.
Motforslag: "Nei: NC-runder skal holdes i Norge".

Forslag: KKPG spikrer først kalenderen, og søker arrangører. Evt. Justeringer må kanskje tas, hvis det blir vanskelig for arrangør...

********
Møtet ble avsluttet etter en drøy time

Pilotmøte 18.aug.2012, Hemsedal

Pilotmøte 2012
Tid: Lørdag 18.aug, kl.11 (samtidig med Hemsedal Open 2012
Sted: OPK's klubbhus
Fremmøtte : ca. 30 piloter (dårlig vær)
Tilstede fra KKPGxc: Tonny Karlsen, Ole Jonny Rønneberg og Hans-Cato Grytnes (Kjell-Harald Nesengmo var ikke tilstede)
Møteleder: KKPGxc's leder; Tonny Karlsen
Referent: Hans-Cato Grytnes

Velkommen og innledning v/ Tonny.
En rask oppsummering av sesongen og hva KKPGxc har drevet med siste år:
- F.eks. dette med forandring av regelverk mtp organisering og arbeid- og ansvarsfordeling på NC'ene.
- Ny web og bedre implementering av registreringsprogrammet til Dag-Steinar Johansen.
- Raskere oppdateringstakt, resultater kjappere på nett.

Tilbakemeldinger og ideer fra pilotene:
- Det nye systemet( med endringer i regelverket) som legger mer arbeid/ansvar ang. det som har med GPS og data over på den enkelte pilot KAN være en bøyg for enkelte. Kanskje stor nok til at vi "mister" noen ? For å bøte på dette ble det foreslått flere tiltak: KKPGxc, arrangører, klubber og piloter må ha litt "antenner" og raskt tilby "lavterskel-hjelp" når vi ser at noen sliter. (Ikke alle "tør" å si ifra! ) Temaet er typisk "klubb-kveld-stoff".
- Hvorfor er det mange klubber (også med litt størrelse!) som ikke har en eneste pilot med i NC ? Ikke noe klart svar kom ut av dette, vanskelig da ingen fra de "savnede" klubbene var tilstede...Dog ble det videre foreslått en del ideer/endringer for NC som kanskje vil kunne friste flere til å bli med:
- Oppgavesetting: Mer distanse, FAI-trekant osv som vil gi bedre uttelling i (Fri-)Distanseligaene. Dette må forberedes på forhånd av piloter med god erfaring fra området.
- Flyttbare cup'er: Oppfordre arrangører til å søke samarbeid om vær-bestemt flytting. (Eksempel: Hvittingfoss - Tromsø ) KKPGxc er åpne for forslag fra arrangører med "konkrete" ideer!
- Vi trenger flere arrangører! Både pga. av ren nødvendighet og å inkludere flere klubber og piloter.
- Forslag om å søke samarbeid med den svenske konkurransekommiteen.
- Resultatlister: Det ønskes egne lister for Sportklasse og klubb (ikke nødvendigvis egen premiering)
- Det ble etterlyst bedre markedsføring av NM/Nordisk på NC'ene og ellers i miljøet. Dette til tross var det 27 norske deltakere i Àger, Spania i år. Hvilket ansees som bra. Lage stoff om dette til FriFlukt. (Jan Richard Hansen ?)
- Nordisk 2013: Det ble opplyst om at AK Boiesen vil kunne være behjelpelig i oppstartfasen/planlegging hvis noen kan tenke seg å arrangere NM/Nordisk i Vågå 2013, etter samme mal som i 2010.
- Stoff til web og FF: ALLE som deltar i konkurranser og med særdeleshet pilotene på landslaget må bli flinkere til å bidra med tekst. Det trenger IKKE å være lange "avhandlinger" så lenge det er ferskt! (sendes på epost til KKPGxc@gmail.com, evt. rett på web eller via egen Twitterkanal)
- Forslag: Kanskje KKPGxc bør ha en egen dedikert "PR-sjef" som kan jobbe mot PG-miljøet i Norge, for at KKPGxc lettere skal kunne nå sine mål?

Valg på ny Leder:
Tonny Karlsen har, etter at han ifjor kunngjorde at han stilte sin plass til rådighet, valgt å trekke seg som leder av KKPGxc.
Det var kun én mulig kandidat på "valg" som ny leder; Bjørnar Trondsen.
Bjørnar Trondsen ga oss en fin presentasjon av seg selv og litt om sine fremtidsvyer.
Han ble enstemmig klappet inn som ny leder ! :-)

(note: Det er da formelt styret i HP/NLF som innsetter Bjørnar, etter en sterk anbefaling fra Pilotmøtet. Så er det opptil HP/NLF's styre og Bjørnar Trondsen å velge de andre medlemmene.)

Referater fra pilotmøter 1998 - 2009

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side


Denne siden inneholder mer info:

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 26/1-2016

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: