Opplasting av GPS-tracklog

Dette gjør du selvsagt selv; ved hjelp a'GPSDump', enten på din egen pc eller med en utlåns-pc som arrangør eller KKPGxc stiller til rådighet. Opplasting av dagens tracklog: Gå til 'Påmelding, NC' og finn ' LAST OPP TRACKLOG HER'.

Tracklog-opplasting, direktelink:

Du finner opplastingslinken til siste NC-runde under teksten "LAST OPP TRACKLOG HER" på denne siden: http://www.klubbinfo.no/kkpg/p229melding--nc.html


[ reserve-web for denne side, hvis Klubbinfo-sidene sliter: http://www.kkpgxc.no/bkup-www/ ]

 Del denne siden på Facebook: