NC-admin

For admin hos lokal NC-arrangør. ( eller innlogget KKPGxc-admin.)

Legg inn eller korriger data for din NC !

Du må ha fått tilsendt passord for å editere, trykk her: http://www.kkpgxc.no/ncreg/ncadmlist.php

Hvordan gjøres ting ? Les manualen....

Manual for pilotregistreringssystemet (laget av Dag-Steinar Johnsen) http://kkpgxc.no/ncreg/nc-admin/NC-Admin_manual.pdf

Husk å sjekke at konkurransen er 'åpnet' så tidlig som mulig den dagen man skal ha en omgang, slik at ikke de første som forsøker å laste opp møter "stengt dør". Hvordan? Gå til 'Endre NC-info' og fnutt av for JA på 'Åpent for opplasting av tracklog' !
Normalt sørger Scorekeeper ( eller andre i KKPGxc) for dette, samt å velge riktig 'task' for dagen, FØR opplasting blir åpnet.
 Denne siden ble sist oppdatert 7/6-2016

 Del denne siden på Facebook: