Distanseligaene

FDL og DL

Nye regler f.o.m 2014-sesongen

Last ned PDF HER.  Den viktigste endringen er at vi nå tillater IGC-filer som kan valideres, bl.a. LK8000-instrumenter. Se punkt 7, og fotnote 12.

OBS! Bruk kun mail dekl@kkpg.no for deklarasjoner! Det er ikke lenger mulig å deklarere på sms.

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

DL/FDL-administratorene har i fellesskap utformet det nye regelverket som i stor grad er basert på ordlyden i tidligere regelverk og etablert praksis. Videre inneholder den kodifisering av eksisterende praksis som administratorene har hatt. Vi har også hatt nytte av Frode Halses erfaring som tidligere admin. Han har kommet med mange nyttige innspill i utformingsfasen. Vi har valgt å benytte fotnoter for å eksemplisere ordlyden i bestemmelsene.
Merk særlig: Det innføres et klageorgan bestående av 3 piloter som velges av KKPGXC. Bakgrunnen for dette er at vi ser en del uheldige virkninger ved å være admin, blant annet påstander om forskjellsbehandling og godkjennelsespraksis til fordel for seg selv. Dette var sist et aktuelt tema i juli til september 2012. Dette er noe som tærer på kreftene og interessen av å gjøre jobben. Vi tror et slikt klageorgan vil kunne avhjelpe noen av disse konsekvensene ved at alle deltakere kan få en avgjørelse overprøvet av 3 andre piloter. Disse pilotene velges på forhånd av KKPGxc for 2 år. Da vi er et lite miljø og for å sikre kompetanse (særlig innen luftrom) har vi godkjent at medlemmene også kan være deltakere i DL/FDL. For å begrense tilfanget av klager settes det et klagegebyr kr. 500. Beløpet betales inn på kto.97225176616 og tilbakebetales hvis klageren får medhold i det vesentligste.
(AK Boiesen)

2015 FDL-sesongen har begynt og i toppen ligger.....:

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

2015 DL-sesongen har begynt og i toppen ligger.....:

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

Magne Kværum nytt medlem av KKPGxc

Vi ønsker Magne velkommen som medlem av KKPGxc !
Magne har i flere år vært Admin for DistanseLigaen.
HP/NLF og KKPGxc ser det som mest naturlig og ønskelig at DL/FDL organiseres under KKPGxc.
Magnes ansvarsområde i KKPGxc vil derfor bli nettopp DL/FDL. F.eks. resultatservice, premieanskaffelse, sørge for at det finnes administratorer, og sekretærfunksjon iforhold til klagebehandling.
Så snart Magne er hjemme fra sin Kilimanjaro-tur, så tipper jeg snart han vil poste noen 'nyheter' på disse sidene. :-)

HC

Fridistanseligaen (FDL) har som formål å fremme fri distanseflyging i Norge med paraglider.

Administratorer for Fridistanseligaen er Tom Salamonsen og Arne Kristian Boiesen.

De tre beste i FDL får heder og ære, samt pokal sponset av HP-seksjonen. Vinneren får i tillegg inngravert navnet på FDL’s vandrepokal som er sponset av Oslo Hang- og Paragliderklubb . Utdeling av premiene vil foregå i samarbeid med Fridistanse.no


Administratorer for Distanseligaen (DL) er Sindre Hauglum og Magne Kværum.


Presisering av høydebegrensninger

Alle turer fløyet i FDL og DL må flys i lovlig luftrom. Det vil si luftrom vi som paragliderpiloter uten to-veis radio og transponder har lov til å fly i.

Luftrom: Sjekk Hans Cato Grytnes sin webside for oppdatert luftrom og diverse gps-løsninger med luftromskart, noe vi administratorer også bruker. Vi kan ikke garantere at disse sidene er oppdaterte til enhver tid. Hvis det viser seg at filene er feil i forhold til faktisk gjeldende luftrom, og man har brutt grensen på grunn av dette, vil turen bli underkjent.

Du må selv sette deg inn i hva de forskjellige luftromklassene betyr. Bruk for eksempel Håndboka, AIP eller en medpilot som hjelpemiddel her. Vi oppfordrer til å sjekke om noe har blitt forandret med jevne mellomrom. Lufta er i konstant forandring!

Vi oppfordrer piloter til å ta "høyde" for feil på variohøyde sammenlignet med GPS-høyde. Eksempelvis kan høyden du stilte varioen inn på start være feil fordi GPS akkurat ble slått på. I løpet av en tur kan lufttrykket falle, slik at variohøyden blir enda mer unøyaktig. Dette kan i verste fall bety at du bryter grensen selv om du har hatt en god margin i forhold til variohøyden.

Hvordan går du frem hvis du har fått dispensasjon eller du flyr med godkjent to-veis radio(kontakt med tårn kontinuerlig)

Skriv det inn i loggen hvor du har fått dispensasjon (f. eks VIGRA TMA øst for X, nord for Y til Vigra TMA 2), hvilken høyde du har fått (f. eks opp til 5000 fot), og hvor du har fått dispensasjonen fra (gjennom medpilot, fra tårnet(hvilket tårn) osv.). Hvis du flyr med godkjent radio og har radiosertifikat skriv dette. Hvis dette ikke fremkommer og du har fløyet i kontrollert luftrom vil turen bli underkjent. Vi er avhengig av lojalitet, brudd på dette kan gå ut over oss alle.

Og til slutt lykke til. Ikke bry deg om å komme tilbake når du flyr avgårde, en hentebil er rundt hver eneste sving!

 Del denne siden på Facebook: