Distanseligaene gjenåpner.

Distanseligaen og Fridistanseligaen gjenåpner!

Det åpnes også opp igjen for rekordforsøk.

Styret i HPS og KUPGXC har blitt enige om å gjenåpne ligaene fra 1/7.

 

Det åpnes gradvis opp igjen i samfunnet ellers, da med strengere krav til smittevern. Med litt planlegging burde det ikke være noe hinder for at vi også skal funne fly langt og sette rekorder.

 

Piloter oppfordres til å følge gjeldene retningslinjer. Ligaene kan stenges ned igjen om ikke retningslinjene følges.

 

Det forutsettes at utøvere som er kjent med at de grunnet alder, helse eller av andre årsaker kan være i en gruppe med høyere risiko tar personlige forholdsregler for å unngå smitte innen luftsporten som de ville gjort i samfunnet ellers.

 

Det forutsettes at klubb og individ på selvstendig grunnlag og uoppfordret gjennomfører risikoreduserende tiltak for å:

    • redusere smittefare før, under og etter aktivitet,
    • tilfredsstille offentlige anbefalinger om smittevern ved bakketransport og ved opphold i bygninger eller andre steder det skal utøves aktivitet,
    • redusere faren for hendelser/uhell ved å tilpasse aktivitetens risiko til de kapasitetsmessige begrensningene som for tiden foreligger innen SAR- og helsetjeneste, og
    • ta hensyn til forsinket sesongstart ved å ilegge seg selv restriksjoner, slakkere progresjonsstart og større marginer enn normalt.

 

Merk: UD/FHI fraråder reiser til Sverige p.d., det er usikkert om vår tredjepartsforsikring fra AGS er gyldig om man skulle fravike reiserådene fra myndighetene.

 

 

Hold avstand på bakken, men fly gjerne sammen.

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

 

http://nlf.no/forbund/koronavettregler-allmennflyging-og-annen-luftsport

 

http://nlf.no/forbund/nlfs-koronaguide-20

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse