Nordisk og Norgesmesterskap 2018

Krusevo, Macedonia !

Den nordiske paraglidingkomiteen hadde møte i Tromsø nå i helgen, (25.11)

I forkant av møtet hadde Norge som har arrangementsansvar for Nordisk mesterskap i 2018 invitert arrangører over hele Europe til å levere inn anbud på å avholde Nordic Open, og i forkant en åpen treningskonkurranse.

Vi fikk kun inn 2 anbud - henholdsvis fra Goran Dimiskovski i Macedonia, med Krusevo som flysted, og fra Brett Janaway med Feltre i Italia som flysted. Brett har som kjent avholdt de siste 3 Nordic Open med gode arrangement.

Etter avstemming blant representantene for de nordiske landene ble det bestemt at årets arrangement går til Krusevo - Macedonia. Krusevo er et etablert og godt kjent flysted for mange nordiske piloter, og har de siste årene arrangert en rekke mesterskap og konkurranser på høyt niva, blant annet EM i 2016. Vi hadde Nordisk mesterskap og NM i Krusevo i 2008. Goran er president i Paragliding World Cup Association, og en meget erfaren arrangør. 

 

Konkurransedatoer som følger: (med forbehold om mindre justeringer)

Nordisk treningskonkurranse (vil trolig få et annet navn)

Søndag 19. august - lørdag 25. august.

Nordic Open

Søndag 26. august - lørdag 2.september. 

 

Nytt av året er treningskonkurransen vi skal ha i forkant av Nordic Open. Denne har to formål: 1. å bidra til rekruttering til konkurransemiljøet i de nordiske landene, og gi flere sjanser til nordiske piloter å få erfaring under veiledning i konkurranseflyging. Den skal også gi de mer erfarne pilotene en treningsmulighet i forkant av Nordic Open. Nordic Opens popularitet ifjor medførte en konkurranse full av Nordiske piloter, men også et betydelig antall som ikke fikk plass.Som vi alle vet er det variabelt hvor mye vi får flydd konkurranse under NC i Norge, (samme situasjon for de andre nordiske landene) og vi ønsker å tilby et opplegg som kommer til å ligne på andre begynner-nivå konkurranser som Gin Wide Open eller Chabre Open. Det vil bli forelesninger og veiledning under konkurransen for de som vil lære. Det unike her er at nordiske piloter har fortrinn og sikret plass i konkurransen!. Prioritet til treningskonkurransen gis til piloter som melder seg på Nordic Open og ikke får plass der.  

 

Nordic Open vil foregå i kjent stil, men utvelgelsen vil foregå slik i for 2018:

1. runde - 28 piloter til hvert nordiske land, utvalgt på bakgrunn av CIVL ranking pr. 1. februar 2018. Av disse 28 er 5 plasser allokert til kvinner. Hvis landene ikke har 5 påmeldte kvinner - går de resterende plassene til menn.

2. runde: Nordiske piloter etter CIVL ranking pr. 1. februar. - og så resterende nordiske piloter som ikke har ranking etter påmeldingstidspunkt.

3. runde: (hvis konkurransen ikke da er full) Internasjonale piloter etter CIVL ranking.

Norge har et betydelig antall piloter med ranking, så dette burde sikre god tilgang til Nordic Open for norske piloter.

 

Utvelgelsen for treningskonkurransen:

1. runde - nordiske piloter som ikke fikk plass i Nordic Open.

2. runde - alle andre nordiske piloter.

3. runde - internasjonale piloter

Vi regner ikke med at treningskonkurransen blir full av nordiske piloter, så her blir det trolig et bra innslag av piloter fra hele europa. Vi har tatt et lite forbehold med arrangøren når det gjelder treningskonkurransen - dersom vi ikke fyller opp Nordic Open med nordiske piloter, kan arrangøren velge å avlyse treningskonkurransen.

Vi håper at mange vil ønske å delta på begge arrangementene. Det viktigste for oss er imidlertid å få fyllt opp Nordic Open, så vi ønsker at dere prioriterer deltakelse på den. 

 

KKPGXC

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse