Toppbilde

Utleieregler

 

1.    Alle betalende medlemmer og pensjonister har rett til leie av feriehytte har.

Disse meddeler sin interesse til hyttestyret eller til den person som har ansvaret for utleie.

Den som har fått leid hytte i ferie, høstferie, vinterferie eller påske, vil få karantene på 2 år dersom det er andre som vil leie før de kan være med på trekning igjen. Dette for at flest mulig skal få sjans.

 

2.    Hyttene er først og fremst beregnet for medlemmene som betaler den årlige kontingenten. Ikke medlemmer må betale kontigenten sammen med leien. og leien er den til enhver fastsatte leiepris av styret.

Blir det flere søkere enn det er kapasitet til, vil det bli en begrensning i leietiden på 1 uke i sommerferien og 5 dager i påsken.

 

3.    Den som er tildelt hytte, kan ikke overdra sin leierett. Om leier ikke kommer til å benytte hytta, må dette meldes til utleieansvarlig snarest mulig og senest 1 uke før avreise. Ved senere avbud må 50% av utleiepris betales.

 

4.    Leie betales innen 14 dager etter mottatt giro. Hvis ikke leien er betalt innen 30 dager vil medlemet få ett års karantene etter leien er betalt. Den ansatte er selv ansvarlig for at leien blir betalt.

 

5.    Ved større skader på hytte/inventar vil den til enhver tid siste leietager være ansvarlig dersom det ikke blir varslet.

 

6.    Nøkler og skjema for mangler/skader leveres ut av utleieansvarlig og skal leveres samlet tilbake til utleier snarest etter opphold er avsluttet.

 

7.    Det er ikke lov å røyke inne på hyttene.

 

8.    Av hensyn til allergi er det er IKKE tillatt å ha dyr i møbelene.

 

9.    Overtredelse av disse ordensregler kan føre til at du ikke får leie hytte igjen.

 

       Forlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den!

  

       Vi ønsker alle velkommen til hyggelig opphold på hyttene.

 

 

Kontaktpersoner:

Eli Ovnan

97583747

Hytteforeningen

 Del denne siden på Facebook: