Årsmøte Hytteforeningen 2020 er avlyst frem til vi

Avlyst inntil videre pga corona

Dagsorden:

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsmelding fra styret
  3. Foreningens regnskap
  4. Budsjett, bevilgninger
  5. Innkomne saker.
  6. Valg

 

Frist for innlevering av saker til styret er 06.03.2020. Forslag sendes på mail til ingrid.dahn@prysmiangroup.com

eller leveres skriftlig til Ingrid.

Hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen Hyttestyret, 12.02.2020

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse