Årsmøte i hytteforeningen

20.03.2019 kl. 13.30 i møterom UV1 på holmen

Dagsorden:

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsmelding fra styret
  3. Foreningens regnskap
  4. Budsjett, bevilgninger
  5. Innkomne saker.
  6. Valg

 

Frist for innlevering av saker til styret er 06.03.2019. 

Hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen Hyttestyret, 05.02.2019

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse