Om klubben

Hallingdal veteranvognklubb

Bilde
Foto: Pål Kleven

Hallingdal Veteranvognklubb ble stiftet 13. mai 1980, av 14 entusiaster av gamle biler. Møte ble avholdt på Gol, og som Hallingdal Veteranvognklubb sin første formann, ble Martin Simon valgt.
Hallingdal Veteranvognklubb sitt formål, var å skape et miljø for bevaring av gamle motorkjøretøy, samt at klubben skulle organisere medlemsmøter, muligheter for restaurering av kjøretøy, arrangere veteranvognløp i Hallingdal, og en del andre ting, som klubbens medlemmer hadde interesse av.
Det nyvalgte styret i Hallingdal Veteranvognklubb vedtok å kalle inn til første medlemsmøte andre torsdag i august i 1980.
Hallingdal Veteranvognklubb har hatt en stigende medlemsmasse, og vi har per januar 2019, 109 betalende medlemmer.
Hallingdal Veteranvognklubb leier et lokale på Opsata i Ål, her kan medlemmer leie lokal for restaurering, eller lagre sin/e veteranbil/er. Lokalene her rommer ca 10 biler.
Hallingdal Veteranvognklubb har over tid også fått, eller kommet over mye brukte og nye deler som vi selger til medlemmer, lageret ligger på Gol.
Hallingdal Veteranvognklubb har fått til ganske mange medlemsmøter i året, og de avholdes vanligvis andre mandag i måneden, men ikke hver måned.
Tidlig i mai måned, har vi fått til samling hos Biltilsynet på Gol, for at medlemmer kan få en teknisk gjennomgang på sitt kjøretøy.
Hallingdal Veteranvognklubb har også arrangert Hallingdalsløpet, ett velkjent løp tidlig i juni, for motorkjøretøy som er eldre enn 30 år.
Hallingdal Veteranvognklubb har også stilt opp med kjøretøy på Goldagen, og på den høstlige Fårefestivalen, med utstilling og en kjørerunde.
Hallingdal Veteranvognklubb arrangerer Høsttreff på Nesbyen, for alle typer motorvogner, dette har blitt ett meget stort arrangement i august hvert år.
Mange av Hallingdal Veteranvognklubb sine medlemmer deltar gjennom sesongen, på mange løp rundt om i hele landet.

Ønsker du å bli medlem i Hallingdal Veteranvognklubb? Ta kontakt.

 Del denne siden på Facebook: