Innkalling til årsmøte

Årsmøtetid og sted er gjort kjent ved skriv til alle medlemmer datert 23.11.17 og på klubbens hjemmeside: WWW.klubbinfo.no/hvk

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 28.12.17.

Til behandling foreligger:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
 4. Godkjenning av årsberetning for 2017 (Se vedlegg).
 5. Godkjenning av regnskap for 2017.
 6. Styret foreslår uendret medlemskontingent for 2018. 300,- NOK
 7. Styret ønsker behandling av km godtgjørelse. Sak 1 (Se vedlegg).
 8. Innkomne saker.
 9.  

Følgende er på valg:

 •  
 • Sekretær.
 • Styremedlem, 1 person.
 • Løpskomite, 3 personer.
 • Ungdomsrepresentant, 2 personer.
 •  
 • Revisor, 2 personer.
 • Materialforvaltere, 2 personer.
 • Valgkomite, 2 personer.

 

Gol 23.11.17

Styret.

Last ned dokumentfil (34 kB) :
Last ned dokumentfil (13 kB) :
Last ned dokumentfil (684 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse