Årsmøtereferat 2020 (for året 2019)

Årsmøte ble avholdt på Solstad hotell 13.01.2020

Det møtte 22 medlemmer.

Terje Hansen ønsket de fremmøtte velkommen og leste opp hva som skulle behandles på årsmøtet.

Det var ikke bemerkninger til innkallingen.

 

Kåre Lybekk ble valgt som møteleder.

Per-Olav Bergerud ble valgt som møtereferent.

Bjørn Larsen og Nils Einar Haugstad ble valgt til å skrive under og godkjenne protokollen.

Per-Olav Bergerud leste opp årsmeldingen. Det var ingen merknader til årsmeldingen.

 

Kjell Rust orienterte om regnskapet for 2019 og redegjorde for de viktigste postene. Det var ingen merknader til regnskapet.

Bent Ole Bjørnsen orienterte om regnskapet for Veteranvogntrefffet på Nesbyen.

 

Det var 109 betalende medlemmer i 2019.

 

Regnskapet er godkjent av revisorer Johannes Høva og Kjell Arne Liahagen.

Ifølge revisorer er regnskapet ført på en ryddig og ordentlig måte.

 

Styrets forslag om å beholde kontingenten på 300,-pr år, ble vedtatt.

 

Ingen innkomne saker.

 

Valgkomiteen Per-Olav Bergerud og Engebret Turhus har som vanlig hatt en svært vanskelig jobb med å finne kandidater som er villige til å stille opp.

 

Valgte personer er:

 

Formann: Terje Hansen 2020
Sekretær: Per-Olav Bergerud 2020-2021
Kasserer: Kjell Rust 2020
Styremedlem: Bjørn Ivar Knaldre 2020
Styremedlem: Engebret Turhus 2020-2021
Revisorer: Johannes Høva og Kjell Arne Liahagen 2020-2021
Klubbhusleder: Bjørn Ivar Knaldre 2020
Materialforvaltere: Egil Bråten 2020
  Engebret Turhus 2020
Valgkomite: Engebret Turhus 2020
  Kåre Lybekk 2020
Løpskomite: Bjørn Larsen  2020
  ?????????????????  
  ?????????????????  

 

(styret)

  

Gol, 13.01.2020

sekretær

Per-Olav Bergerud

Last ned dokumentfil (336 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse