Årsmøtereferat 2019

Årsmøte ble avholdt på Solstad hotell 14.01.2019

Det møtte 23 medlemmer
Terje Hansen ønsket de fremmøtte velkommen og leste opp hva som skulle behandles på årsmøtet.
Det var ikke bemerkninger til innkallingen.
Einer Tvenge ble valgt som møteleder.
Per-Olav Bergerud ble valgt som møtereferent.
Terje Engebakken og Ola Knaldre ble valgt til å skrive under og godkjenne protokollen.
Per-Olav Bergerud leste opp årsmeldingen. Det var ingen merknader til årsmeldingen.
Kjell Rust orienterte om regnskapet for 2018 og redegjorde for de viktigste postene. Det var ingen merknader til regnskapet.
Det var 118 betalende medlemmer i 2018.
Regnskapet er godkjent av revisorer Johannes Høva og Kjell Arne Liahagen.
Ifølge revisorer er regnskapet ført på en ryddig og ordentlig måte.
Styrets forslag om å beholde kontingenten på 300,-pr år, ble vedtatt.

Sak 1: Betaling for å ha bil i “Grisehuset:
Styrets forslag vedtatt.

Valgkomiteen Per-Olav Bergerud har som vanlig hatt en svært vanskelig jobb med å finne kandidater som er villige til å stille opp.

Valgte personer er:
Formann: Terje Hansen (Kjell Som støttekontakt 2019-2020)
Sekretær: Per-Olav Bergerud 2019.
Kasserer: Kjell Rust 2019-2020. Kåre Lybekk under opplæring
Styremedlem: Bjørn Ivar Knaldre 2019-2020.
Styremedlem: Engebret Turhus 2019.
Revisorer: Johannes Høva 2019.
Klubbhusleder: Bjørn Ivar Knaldre 2019.
Materialforvaltere: Egil Bråten 2019
Engebret Turhus 2019

Valgkomite: EngebretnTurhus 2019
Per-Olav Bergerud 2019

Løpskomite: Bjørn Larsen 2019
Finn Terje Bø 2019 (kanskje villig til å stille dersom løpet ble på høsten)
Kjell Rust. 2019
Bjørn Ivar Knaldre. 2019

Jubileumskomite: Andres Bleiktvedt(Støttekontakt)
Kåre Lybekk (Kanskje)
Terje Engebakken (redigering)
Disse må støtte seg på “gamle” medlemmer.

Gol, 14.01.2019
sekretær
Per-Olav Bergerud

Last ned dokumentfil (337 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse